SAMOCHÓD
MIESZKANIE / DOM
PODRÓŻ
BIZNES
ŻYCIE / INWESTYCJE
ZDROWIE
UBEZPIECZENIA ROLNE

SAMOCHÓD
Pojazd uprawniony do poruszania się po drogach musi być ubezpieczony w zakresie
odpowiedzialności cywilnej. Bez znaczenia jest czy pojazd jest często używany, czy
trzymany jest w garażu i jeżdzi się nim bardzo rzadko. Kierowcy wiedzą, że
ubezpieczenie OC nie chroni sprawcy wypadku, a osoby przez niego poszkodowane.
Warto zatem pamiętać o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków. To
ubezpieczenie zrekompensuje uszczerbek na zdrowiu zarówno kierowcy jak i
wszystkich pasażerów podróżujących pojazdem. Zaś ubezpieczenie AC pokryje wydatki
związane z uszkodzeniami lub utratą samochodu osoby ubezpieczonej.
Wykupując natomiast usługi Assistance możemy liczyć na holowanie, naprawę na
miejscu czy pojazd zastępczy.
Kliencie w naszej placówce możesz ubezpieczyć swoje pojazdy, licząc na fachową
pomoc merytoryczną.
Do ubezpieczenia samochodu potrzebujemy m.in. następujących informacji:
marka i model samochodu
pojemność silnika
rodzaj silnika
typ nadwozia
przebieg
rok produkcji
wiek właściciela
kod pocztowy miejsca rejestracji
ilość lat bezszkodowej jazdy w OC i AC

MIESZKANIE / DOM
Zainwestowałeś w swoje mieszkanie dużo pieniędzy? Twój dom jest miejscem, do
którego chętnie wracasz, jest Twoim schronieniem, czujesz się w nim bezpiecznie?
Prosimy miej świadomość, że w życiu może Cię spotkać wiele nieprzewidzianych
zdarzeń typu powódź, zalanie, pożar czy włamanie.
Wybierz ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu najlepiej dopasowane do
Twoich potrzeb.

PODRÓŻ

Planujesz podróż? A może jesteś właścicielem firmy delegującej pracowników za
granicę? Pomyśl, czy stać Cię na brak ubezpieczenia oraz narażenie najbliższych na
problemy finansowe po zakończonym urlopie. Trzydniowy pobyt na OIOM-ie w USA
może kosztować ok. 60000$, a wypadek w Austrii może skutkować m. in. kosztami za
śmigłowiec – ok. 3800 E, za ambulans 500 E, operację wieloodłamkowego złamania
podudzia 4060 E. Zmiana klimatu może spowodować złe samopoczucie lub
przeziębienie. My oferujemy Ci spokój. U nas kupisz polisę zapewniającą kompleksową
ochronę Ubezpieczonego podczas wyjazdów zagranicznych – zarówno prywatnych, jak i
służbowych.
Zakres ubezpieczenia jest szeroki i zależny m.in. od wybranego wariantu, celu podróży.
Może obejmować koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych
wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w
imprezie zagranicznej.
Wszystko, abyś mógł się cieszyć wypoczynkiem.
BIZNES
Inwestujesz w firmę, troszczysz się o jej wizerunek i dbasz o jej rozwój. Zastanów się,
czy stać Cię na przerwę w działalności. Bez względu na skalę biznesu do osiągniecia
sukcesu potrzebne jest Ci bezpieczeństwo. U nas znajdziesz doskonałą ochronę Twojej
firmy przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu. Produkty
ubezpieczeniowe stworzone są tak, aby przynosić same korzyści dla biznesu. To np.
bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz, to również
szeroki zakres OC działalności – dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb. Kwota
składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń.

ŻYCIE / INWESTYCJE
Czeka Cię wiele lat życia, a wysokość emerytury z ZUS to tylko ułamek zarobków z
okresu aktywności zawodowej.
Sam możesz zadecydować jak wysokie świadczenie bądź rentę otrzymasz Ty bądź
wskazane przez Ciebie osoby. Bezpieczeństwo finansowe najbliższych, ochrona na
wypadek niezdolności do pracy, kapitał dla dziecka na studia lub start w dorosłe życie to
niektóre z propozycji.

ZDROWIE
Długo czekasz na wizytę u lekarza? Operacja i rekonwalestencja kosztuje. A przecież
Twoje zdrowie jest najważniejsze. Od teraz nie trać czasu na stanie w kolejkach.
Ochroną ubezpieczeniową obejmujemy m. in. : operacje, poważne zachorowania, pobyt
w szpitalu oraz zachorowanie na nowotwór złośliwy piersi lub prostaty. Pakiety
wzbogacane są o atrakcyjny assistance medyczny.

UBEZPIECZENIA ROLNE
Posiadanie gospodarstwa rolnego powiązane jest z obowiązkiem zapewnienia ochrony

finansowej dla rolnika oraz jego najbliższych w przypadku wystąpienia niekorzystnych
zdarzeń losowych. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia objęta jest
odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie
rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa
rolnego. Natomiast z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych
przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci:
ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu,
uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku
powietrznego.
Poza obowiązkiem rolnik ma szeroki wachlarz ubezpieczeń. Ochroną mogą być objęte
m.in.: zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób,
zwierzęta futerkowe), sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny
rolnicze), materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do
sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla
zwierząt), ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne), ruchomości
domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego, następstwa nieszczęśliwych
wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.