Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu komunikacyjnym OC?

Od 1stycznia 2019r rosną tzw. sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Oznacza to:

  • lepszą ochronę poszkodowanych,
  • dla sprawcy mniejsze prawdopodobieństwo odpowiedzialności z własnej kieszeni.

Bowiem zgodnie z prawem, jeżeli zdarza się tak, ze skutki wypadku drogowego są wyższe niż suma gwarancyjna wszelkie koszty ponad limit ubezpieczyciela ponosi sprawca wypadku.

Obecnie w Polsce górny limit wynosi:

  • 5 210 000 EUR za szkody na osobie
  • 1 050 000 EUR za szkody związane z mieniem