Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara. Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!.

Opłaty karne za brak ubezpieczenia OC w roku 2020:

zróżnicowanie kary samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
przerwa

w ubezpieczeniu

trwa

powyżej 14 dni –

100% kary, czyli

5200 zł

7800 zł

870 zł

260 zł

przerwa

w ubezpieczeniu

trwa

od 4 do 14 dni –

50% kary, czyli

2600 zł

3900 zł

430 zł

przerwa

w ubezpieczeniu trwa do 3 dni –

20% kary, czyli

1040 zł

1560 zł

170 zł

Źródło: http://www.ufg.pl

Określone wyżej stawki są najniższym wymiarem kary, jaka spotkać może kierowcę poruszającego się bez ubezpieczenia OC. Znacznie wyższe konsekwencje czekają tego, kto bez ważnej polisy spowoduje kolizję.

W takim przypadku odszkodowanie na doznane szkody wypłaca poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Należy pamiętać o tym, że wysokość roszczeń związanych ze spowodowaniem kolizji może sięgać astronomicznych sum, będą to bowiem nie tylko kwoty naprawy uszkodzonego pojazdu i leczenia poszkodowanych, ale również należne odszkodowania i rekompensaty. Całość wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kwot podlega zwrotowi.

Organy uprawnione do kontroli pod kątem posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia OC:

  • Policja
  • Służba celna
  • Inspekcja Transportu Drogowego
  • Straż Graniczna
  • Urzędy Komunikacji
  • Inspekcja Ochrony Środowiska
  • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Sprawdź, czy Twój samochód posiada ubezpieczenie!

Możesz to zrobić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: www.ufg.pl/

Jeśli nie posiadasz OC – odwiedź nasze biuro

przy ul. Wojska Polskiego 58a w Bełchatowie

znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę!