Czy multiagencja musi posiadać uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń?

TAK!  Multiagenci muszą odbywać obowiązkowo szkolenia licencyjne oraz zdać pozytywnie egzaminy w każdym Towarzystwie Ubezpieczeń, z którym chcą współpracować, a następnie uzyskać uprawnienia Krajowego Nadzoru Finansowego (KNF). Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela pełnomocnictw, na podstawie, których multiagencja sprzedaje ubezpieczenia, wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego